عادی سازی جنبش های مردمی در ایران معاصر
50 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: مترجم
شابک: 964-7329-55-5
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
تحلیلی از نقش سیاسی روشنفکران در جنبش های مردمی معاصر